index-banner

HANDLEDNING

Att ha handledning i sitt yrke är ett stöd och en avlastning. För många yrkesgrupper är arbetets art sådant att man kan behöva handledning för att klara av sina arbetsuppgifter på ett fungerande och växande sätt. Ibland är det svårt att på egen hand kunna få nya perspektiv, struktur och att hitta lämpliga förhållningssätt till sitt uppdrag. Att gå i handledning starker dig både personligt och gör att du lättare kan hantera situationer I ditt yrke. Det är en hjälp till att förstå sina reaktioner, tankar och de val man gör.