index-banner

COACHING

Min coaching bygger på följande principer:

 

1) Stöd till inre kontakt
Ett grundläggande behov hos människan är att vara i kontakt med sig själv, höra hemma i sig själv och vara den hon är. Upplevda problem uppstår ofta genom bristande inre kontakt men upplöses när kontakten återupprättas. Detta sker när vi kan välkomna våra erfarenheter, hurdana de än är. När kontakten inåt finns, kan handlingar och visioner börja realiseras.

 

2) Hjälp genom ”icke-hjälpande”
För mig handlar det inte om att lösa, guida eller hjälpa klienten, utan att erbjuda stöd genom en välkomnande och tillåtande atmosfär. I denna trygga miljö kan klienten se och acceptera sig själv som hon är just nu. Jag följer klienten och erbjuder närvaro och stöd till hennes utforskande.

 

3) Lyssnande utifrån acceptans
Jag erbjuder ett lyssnande som präglas av öppenhet och acceptans. De medel som används är framför allt tystnad, öppna frågor och verbal återspegling. Genom detta öppna och vilsamma lyssnande kan klientens livsprocess få utrymme att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen inre visdom.

 

4) Empatisk kontakt
En av de främsta uppgifterna för jag har är att förbli i empatisk kontakt, närvarande i det som är levande hos klienten (och i mig själv), utan att klamra sig fast vid idéer, färdiga föreställningar eller mål. Den viktigaste frågan för mig är: ”Vad händer nu?”

 

5) Flexibilitet och kreativa metoder
Utifrån en hållning av medveten närvaro, empati och nyfikenhet arbetar jag genom att följa min intuition och utifrån den fritt och kreativt föreslå olika tekniker eller metoder.

 

Coaching är konsten att stödja människor att hitta/känna igen sina egna inre resurser och hitta sina egan svar. Detta gör mestadels genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor.Syftet med coachingen är att stödja oss att känna igen våran sanna natur och essensiella kvaliteer såsom: frihet, klarhet, styrka, kärlek, kreativitet genom att detta igenkännande blir vi mindre identifierade med våra mentala lopar och dömande tankar om oss själva och andra och mer fri att leva att leva som styrka, frid och att därmed kunna bidra till oss själva och andra .

 

Praktisk nytta är att leva mer av din potential med mer kontakt med tillit,kreativit,efektivitet,klarhet och lätthet; klarare och mer inspirerande komunikation och ledarskapsmöjligheter och mycket mer.

 

Grunden i zencoaching är att acceptera och leva våran sanna natur. I all enkelhet påminna oss om vad som redan finns.

 

Kärnan i min coaching är icke dömande nyfikenhet utforska upplevelsen av just detta nu och kapaciteten och villigheten att vara med det som är i ögonblicket. coaching är inte att fixa mig eller någon annan utan att återupptäcka våran potential genom medveten närvaro, återskapa kontakt med våra resurser som vi mist kontakten med.

 

Antingen lever vi vår potential eller så längtar vi efter den.

 

Ett enkelt men kraftfullt sätt att komma i kontakt med sina resurser i detta nu är att utforska ögonblicket ”vad som är” med en klarhet som uppstår när inget behöver fixas. Detta är en process att korta stunder av klarhet, (stanna upp och tillåta) är en resa som bygger upp tillit som kan tillåta varje aspekt av mig, steg för steg kan vi tillåta upplevelsen av känslor, fysisk förnimelse och behov i varje situation i våra liv.

 
Vi förlitar oss helt på vad som händer just nu därför att det som är sant i ett ögonblick genast ersätts av vad som är sant i nästa. Därför utgår vi inte heller från någon förenklad teorimodell eller ett fast koncept.
Vi ser oss först och främst som människor, som belyser verkligheten och det är verkligheten,inte tolkningen av den, som ger kraft och frihet. Ibland är verkligheten kärv, ibland är den vacker.Somliga tror att vi inte kan hantera verkligheten så som den är utan att vi behöver skyddas från den eller att vi bara kan ta in en liten del av den i taget. Vi har tilltro till verkligheten och tilltro till att förändring, utveckling och beslutsfattande sker i en naturlig takt för dig. Där du tar dina egna beslut grundade på verkligheten.

 

En tydlig och medveten kommunikation mellan människor skapar förutsättningar för utveckling och kreativitet, på det individuella planet såväl som i relationer och sociala system. Coachingen ger dig ökad självkännedom och medvetenhet om hur relationer och sociala sammanhang påverkar dig och påverkas av dig. Du blir medveten om hur du kommunicerar med dig själv och din omgivning.
Ibland behöver vi samtala på djupet med en annan människa för att bli tydliga för oss själva.

 

Vi behöver de rätta frågorna för att sätta ord på vår inre upplevelse, vår längtan och vart vi är på väg.

 

Livet är en naturlig och kontinuerlig utvecklingsprocess. Oro, sorg, frustration, depression, vilsenhet, trassliga relationer och otrivsel på arbete är i bland en del av livet. Att på ett medvetet sätt förhålla sig till livets förändringar leder till en ökad känsla av frihet då du kan förstå gamla – och välja nya förhållningssätt. I cochingen får du stöd i din egen utvecklingsprocess, får sätta ord på din inre verklighet och hitta dina egna vägar och svar. Samtalet blir ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv, och där vi som coacher bidrar med frågor som underlättar för dig att sätta ord på för vad som är sant för dig.